Licens och Villkor

All information på denna webbplats är copyright av Mikael Roos (mos@dbwebb.se) eller av den individ som bidragit med information.

Denna webbplats får inte reproduceras i delar eller i helhet. Webbplatsen får inte göras tillgänglig för publik användning, i någon form.

Om du bidrar med innehåll till denna webbplatsen dbwebb-se/grillcon, så måste du acceptera de licenser och villkor som här gäller.

För annat användande av delar av webbplatsens innehåll gäller nyttjande i enlighet med Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).