Redo för GrillCon Vår 2016?

By mos. Published .

Vem är mos?

Vem är mos?

Då närmar det sig, två dagar kvar till GrillCon Vår 2016.

Mycket som skall hända – anmälningar att räkna ihop, shoppinglista att uppdatera, team att aktivera, väder att beställa och en karta så alla hittar hit.

#Vackert Väder är beställt

Låt mig bara notera att min inköpsanmälan om “Vackert Väder” blev beviljad, även i år. Känns stabilt och bra.

#Anmälningsläget?

Detta året valde vi att samla in anmälningar via GitHub, Facebook och Google+. Facit blev följande, per dagens datum.

Källa Antal
Facebook 19
GitHub 15
Google+ 3 (alla mos:ar)

Risk finns för dubletter. Men vad gör man inte för valfriheten?

Möjligen är det lite mer scary att Facebook-kanalen vann, undertecknad hade ju gärna föredragit att GitHub-kanalen var i klar majoritet.

Till nästa år tror jag dock vi kan avfärda Google+ som en kanal för anmälningar…

#Det ryktas om en Tipspromenad!

Jag fick möjligheten att se frågorna i förväg men vägrade naturligtvis då jag avser att vinna en ärlig kamp bland giganter av tipspromenadsutförare.

Man undrar stilla vad priset blir. Senaste årens priser har varit ett (halvt) kilo kaffe och ett annat år var det en server för rackmontering. Vad kan det bli i år?

#Hitta hit?

Studentviken, BTH, Karlskrona – eller mer exakt:

N56 11.220 E15 35.600

Karta, för den som inte har GPS och önskar en grafisk representation av platsangivelsen.

Synes!

Något att tillägga? Skapa en issue.

/staff-mos