Vem kom på namnet GrillCon?

By mos. Published .

Namnet GrillCon etablerades i IRC-chatten och naturligtvis har vi här loggen för att delge er alla. Denna stora händelse.

Så här gick det till, en eftermiddag i april anno 2016.

14:25 <@foiki> kanske läge att streama årets grill? 
14:31 <@Olund> nja foiki               
14:42 < xt9> låter som en bra idé          
14:42 < xt9> grillcon                
14:49 <@mos> defcon = grillcon            

Vi kan alltså tillskriva xt9 att vara den som först myntade begreppet GrillCon. Stort.

Så här kommenterar xt9 denna händelse.

15:03 < xt9> så jag mynta den asså
15:03 * xt9 är stolt
15:03 <@foiki> woho
15:04 <@pansar> iaf ser det så ut i MIN logg.
        Men det är segraren som skriver
        historian... 

Nu slipper vi sväva i ovisshet om denna stora händelse.

Viktigt att ha koll på sin historia.

/staff-mos